การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร


ออนไลน์ : 3

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร วันที่ โหลด
สั่งจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ   11 พ.ค. 64 56
บรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล   2 มี.ค. 63 45
สั่งจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ   20 ม.ค. 63 50