องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โทร 045-979765
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000005
วันนี้ 000015
วานนี้ 000010
เดือนนี้ 000185
เดือนก่อน 000455
ปีนี้ 001413
ปีก่อน 000000

ดาวน์โหลดใหม่

  ประกาศ ก.อบต.จ.ยโสธรเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. (ฉบับที่3) พ.ศ.2564 : [10 มิ.ย. 64]
  ประกาศ ก.อบต.จ.ยโสธรเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่45) พ.ศ. 2564 (สายบริหารว่าง) : [10 มิ.ย. 64]
  ประกาศ ก.อบต.จ.ยโสธรเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเง่นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564 : [10 มิ.ย. 64]
  หลักเกณ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558 ข้อ244-245 : [10 มิ.ย. 64]
  รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต : [11 พ.ค. 64]
  สั่งจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ : [11 พ.ค. 64]
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564 : [6 พ.ค. 64]
  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล .รอบการประเมินที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ : [28 เม.ย. 64]
  รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : [26 เม.ย. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร