องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โทร 045-979765
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000008
วันนี้ 000002
วานนี้ 000024
เดือนนี้ 000432
เดือนก่อน 000339
ปีนี้ 000432
ปีก่อน 003415
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง เรื่อง นโยบาย ไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ รวมถึงประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล - 18 ม.ค. 65(ดู 8) 
  คำแถลงนโยบายของ นายจักรกฤษ ศรีวะรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง - 10 ม.ค. 65(ดู 34) 
  ืNo gift policy ไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ - 7 ม.ค. 65(ดู 18) 
  ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ฯ - 17 ธ.ค. 64(ดู 27) 
  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 - 22 พ.ย. 64(ดู 29) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง - 11 พ.ย. 64(ดู 48) 
  ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 2 พ.ย. 64(ดู 65) 
  กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยแรกของปี 2566 - 5 ม.ค. 65(ดู 28) 
  เรียกประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 - 4 ม.ค. 65(ดู 27) 
  นัดประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 - 4 ม.ค. 65(ดู 40) 
  นัดประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2564 - 13 ส.ค. 64(ดู 83) 
  นัดประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 - 6 ส.ค. 64(ดู 80) 
  ขอเชิญผู้บริหาร-พนักงานเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2564 - 6 ส.ค. 64(ดู 63) 
  นัดประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 - 23 ก.ค. 64(ดู 99) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ราคากลางโครงการซ่อมแซมคอนกรีตฟุตบาทข้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง - 2 เม.ย. 63(ดู 93) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำ บ้านคำก้าว หมู่ที่ 4 (เส้นเจ้าเสด็จ) ตำบลห้วยแก้ง - 2 เม.ย. 63(ดู 92) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนา หมู่ที่ 6 - 2 เม.ย. 63(ดู 109) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยแก้ง หมู่ที่ 1 - 2 เม.ย. 63(ดู 105) 
  ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 8 ถึง บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 3 - 2 เม.ย. 63(ดู 94) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับจาก อพป.บ้านคำก้าว หมู่ที่ 4 ถึงแยกถนนบ้านโสกน้ำขาว - 2 เม.ย. 63(ดู 101) 
  ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ปั้มซัมเมอร์ พร้อมหอถังและวางท่อเมนประปา บ้านห้วยแก้ง หมู่ที่ 13 - 2 เม.ย. 63(ดู 118) 

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู 43)

วันรับสมัครนายก อบต.และ ส.อบต. (ดู 53)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 132)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 194)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 : [20 ม.ค. 65]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 : [7 ม.ค. 65]
  รายงานผลการประกวดผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็หนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ในไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2565 : [7 ม.ค. 65]
  การจดทะเบียนพาณิชย์ : [31 ธ.ค. 64]
  การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน : [31 ธ.ค. 64]
  การขออนุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร : [31 ธ.ค. 64]
  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินคนพิการ : [31 ธ.ค. 64]
  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินผู้สูงอายุ : [31 ธ.ค. 64]
  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี พ.ศ.2564 : [28 ธ.ค. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร