องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

แหล่งเรียนรู้ ศจค.ห้วยแก้ง ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: แหล่งเรียนรู้ ศจค.ห้วยแก้ง ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

แหล่งเรียนรู้ ศจค.ห้วยแก้ง ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
- ธรรมนูญ ตำบลห้วยแก้ง
ลิ้งก์วิดีโอนำเสนอแหล่งเรียนรู้ : https://youtu.be/-DQJsUnBWP4
- ต้วมเตี้ยมเยี่ยมวัยเตาะแตะ (ศพด.อบต.ห้วยแก้ง)
ลิ้งก์วิดีโอนำเสนอแหล่งเรียนรู้ : https://youtu.be/QvGH_mDAp5A
- โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยแก้ง
ลิ้งก์วิดีโอนำเสนอแหล่งเรียนรู้ : https://youtu.be/SaPAgC7laQg
- พิพิธภัณฑ์โบราณ วัดโนนใหญ่
ลิ้งก์วิดีโอนำเสนอแหล่งเรียนรู้ : https://youtu.be/_GgsEXfXS8k
- กลุ่มแกะสลักลายบั้งไฟ
ลิ้งก์วิดีโอนำเสนอแหล่งเรียนรู้ : https://youtu.be/OAncviUbsXY
- ร้านค้าชุมชนบ้านคำก้าว
ลิ้งก์วิดีโอนำเสนอแหล่งเรียนรู้ : https://youtu.be/rBfBv0U8NWs
- โรงสีชุมชนคำก้าว
ลิ้งก์วิดีโอนำเสนอแหล่งเรียนรู้ : https://youtu.be/F3zlPm9hzDE
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรยุคใหม่ เลี้ยงจิ้งหรีด
ลิ้งก์วิดีโอนำเสนอแหล่งเรียนรู้ : https://youtu.be/5YhQ43QLMZM
- กลุ่มเพาะเห็ด บ้านโสกน้ำขาว
ลิ้งก์วิดีโอนำเสนอแหล่งเรียนรู้ : https://youtu.be/SxWo0RBWop0
- กลุ่มมันแกวหวาน สุขสำราญ
ลิ้งก์วิดีโอนำเสนอแหล่งเรียนรู้ : https://youtu.be/Ffdr3gEVHgg
- กลุ่มข้าวเม่าหอม บ้านบะนางเจิม
ลิ้งก์วิดีโอนำเสนอแหล่งเรียนรู้ : https://youtu.be/uE4I7DLVhvg
- กองทุนขยะ โดยชุมชนตำบลห้วยแก้ง
ลิ้งก์วิดีโอนำเสนอแหล่งเรียนรู้ : https://youtu.be/x2cTBCir9zQ
วันที่ : 13 มิถุนายน 2566   View : 110