องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

แผนพัฒนาบุคลากร


ออนไลน์ : 6

แผนพัฒนาบุคลากร วันที่ โหลด
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) อบต.ห้วยแก้ง   20 ต.ค. 2566 73
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564 -2566   15 ต.ค. 2564 135