องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวรับสมัคร : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 13

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ใบสมัครพนักงานจ้าง (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา) 17 เม.ย. 2567 96
รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) 5 เม.ย. 2567 163
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองช่าง 12 มิ.ย. 2566 435
รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีทักษะ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา 2 พ.ค. 2566 1183
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา 20 มี.ค. 2566 408
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 27 ก.พ. 2566 410
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 25 ก.ค. 2565 508
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบ) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 6 พ.ค. 2565 516
รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง 19 เม.ย. 2565 535
รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบ) เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 17 ก.พ. 2565 280
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1 มี.ค. 2564 421
การรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 18 ก.ย. 2563 436