องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 23 ก.พ. 2567 134
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 15 ก.พ. 2567 155
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น 1 ก.พ. 2567 591
โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ถังขยะเปียกพัฒนา IQ เด็กเล็ก เพื่อมุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวยโสธร 18 ม.ค. 2567 219
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย 15 ม.ค. 2567 207
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 1 ธ.ค. 2566 155
แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 1 ธ.ค. 2566 146
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 20 ต.ค. 2566 218
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ฯ 11 ต.ค. 2566 133
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 9 ต.ค. 2566 113
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ฯ เดือน กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 4 ต.ค. 2566 117
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... 15 ก.ย. 2566 88
แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 15 ก.ย. 2566 212
รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 6 ก.ย. 2566 91
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ฯ เดือน สิงหาคม 2566 4 ก.ย. 2566 83
รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน กรกฏาคม 2566 8 ส.ค. 2566 77
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ฯ เดือน กรกฎาคม 2566 7 ส.ค. 2566 98
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน ฯ 26 ก.ค. 2566 113
ประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน ปี พ.ศ. 2566 24 ก.ค. 2566 90
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 5 ก.ค. 2566 99
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566 13 มิ.ย. 2566 220
รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 8 มิ.ย. 2566 90
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง เดือน พฤษภาคม 2566 7 มิ.ย. 2566 70
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 23 พ.ค. 2566 75
ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะหรือการทดสอบ เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ปี 2566 23 พ.ค. 2566 74
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 22 พ.ค. 2566 73
รายงานสรุปผลรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 3 พ.ค. 2566 72
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี พ.ศ. 2566 - 2585 2 พ.ค. 2566 77
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ห้วยแก้ง ประจำปี 2566 26 เม.ย. 2566 94
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ฯ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 3 เม.ย. 2566 106