องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 2

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)   1 พ.ย. 2565 123
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ฯ (พ.ศ. 2566 - 2570)   1 พ.ย. 2565 106
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี   1 พ.ย. 2565 118
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ฯ (พ.ศ. 2566 - 2570)   1 พ.ย. 2565 96
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565   5 เม.ย. 2565 147
ประกาศขยายแผนป้องกันการทุจริต   1 ก.พ. 2565 186
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ( พ.ศ. 2561 - 2564 )   4 พ.ย. 2563 216
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   4 ก.ย. 2563 215