องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 6

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) ไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   3 เม.ย. 2567 66
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   30 พ.ย. 2566 84
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี พ.ศ.2566   14 พ.ย. 2566 286
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2566   19 ต.ค. 2566 132
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   19 ต.ค. 2566 91
เรื่องรายรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   6 ต.ค. 2566 90
รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   10 เม.ย. 2566 76
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2566   10 เม.ย. 2566 320
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจาก สตง.ประจำปี 2565   20 ก.พ. 2566 74
รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   5 ม.ค. 2566 73
รายงานแสดงฐานะการเงินและอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2565   20 ธ.ค. 2565 77
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2565   1 พ.ย. 2565 187
รายงานรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   28 ต.ค. 2565 84
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   18 ต.ค. 2565 70
รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   10 ต.ค. 2565 62
รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   11 ก.ค. 2565 79
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม   19 เม.ย. 2565 136
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   19 เม.ย. 2565 155
การตรวจสอบรายงานการเงิน   9 มี.ค. 2565 64
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี พ.ศ.2564   28 ธ.ค. 2564 162
รายงานเผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   7 ต.ค. 2564 124
งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2563   4 พ.ย. 2563 194
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563   30 ต.ค. 2563 176
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563   30 ต.ค. 2563 179
รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563   3 เม.ย. 2563 177
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2   2 เม.ย. 2563 194
รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563   3 ม.ค. 2563 201
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1   2 ม.ค. 2563 183
งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2562   30 ต.ค. 2562 175
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2562   3 ต.ค. 2562 182