องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 12

หัวข้อผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล วันที่ ผู้ชม
แหล่งเรียนรู้ ศจค.ห้วยแก้ง ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

แหล่งเรียนรู้ ศจค.ห้วยแก้ง ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร - ธรรมนูญ ตำบลห้วยแก้ง .....

13 มิ.ย. 2566 550
มันแกว หมู่ที่ 11

มันแกวบ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ...

1 มี.ค. 2566 460
ข้าวเม่า

ข้าวเม่า ...

1 มี.ค. 2566 201
แกะสลักบั้งไฟลายโบราณ

การแกะสลักบั้งไฟลายโบราณ บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 9  ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ...

1 มี.ค. 2566 193
แตงโมหวาน

แตงโมหวาน   ...

12 ม.ค. 2566 177
ไม้เก่า

ไม้เก่า ...

12 ม.ค. 2566 138