องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 6

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ประจำเดือน มี.ค. 2567   4 เม.ย. 2567 35
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ประจำเดือน ก.พ. 2567   4 มี.ค. 2567 34
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ประจำเดือน ม.ค. 2567   2 ก.พ. 2567 23
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ประจำเดือน ธ.ค. 2566   5 ม.ค. 2567 26
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ประจำเดือน พ.ย. 2566   4 ธ.ค. 2566 23
สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   24 พ.ย. 2566 32
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ประจำเดือน ต.ค. 2566   3 พ.ย. 2566 26
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ประจำเดือน ก.ย. 2566   3 ต.ค. 2566 28
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ประจำเดือน ส.ค. 2566   4 ก.ย. 2566 27
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ประจำเดือน ก.ค. 2566   2 ส.ค. 2566 27
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ประจำเดือน มิ.ย. 2566   3 ก.ค. 2566 27
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ประจำเดือน พ.ค. 2566   2 มิ.ย. 2566 28
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ประจำเดือนเมษายน 2566   4 พ.ค. 2566 75
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ประจำเดือน เม.ย. 2566   2 พ.ค. 2566 24
บันทึกรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   3 เม.ย. 2566 82
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก   3 เม.ย. 2566 79
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก   3 เม.ย. 2566 75
แนวปฏิบัติ Dos&Don't หรือแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม 2566   3 เม.ย. 2566 32
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ประจำเดือน มี.ค. 2566   3 เม.ย. 2566 30
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน กุมภาพันธ์ 2566)   7 มี.ค. 2566 73
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน มกราคม 2566)   3 ก.พ. 2566 78
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนธันวาคม 2565)   4 ม.ค. 2566 78
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนพฤศจิกายน 2565)   2 ธ.ค. 2565 81
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565)   11 พ.ย. 2565 97
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ห้วยแก้ง ประจำเดือน มีนาคม 2565   31 มี.ค. 2565 144
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ห้วยแก้ง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   28 ก.พ. 2565 106
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ห้วยแก้ง ประจำเดือน มกราคม 2565   31 ม.ค. 2565 117
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ห้วยแก้ง ประจำเดือน ธันวาคม 2564   31 ธ.ค. 2564 110
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ห้วยแก้ง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   30 พ.ย. 2564 119
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ห้วยแก้งง ประจำเดือน ตุลาคม 2564   1 พ.ย. 2564 120