องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 6

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ประจำเดือนเมษายน 2566   4 พ.ค. 2566 52
บันทึกรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   3 เม.ย. 2566 47
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก   3 เม.ย. 2566 51
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก   3 เม.ย. 2566 47
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน กุมภาพันธ์ 2566)   7 มี.ค. 2566 50
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน มกราคม 2566)   3 ก.พ. 2566 54
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนธันวาคม 2565)   4 ม.ค. 2566 57
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนพฤศจิกายน 2565)   2 ธ.ค. 2565 55
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565)   11 พ.ย. 2565 72
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ห้วยแก้ง ประจำเดือน มีนาคม 2565   31 มี.ค. 2565 115
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ห้วยแก้ง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   28 ก.พ. 2565 84
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ห้วยแก้ง ประจำเดือน มกราคม 2565   31 ม.ค. 2565 92
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ห้วยแก้ง ประจำเดือน ธันวาคม 2564   31 ธ.ค. 2564 90
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ห้วยแก้ง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   30 พ.ย. 2564 98
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ห้วยแก้งง ประจำเดือน ตุลาคม 2564   1 พ.ย. 2564 98
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ห้วยแก้ง ประจำเดือน กันยายน 2564   30 ก.ย. 2564 91
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ห้วยแก้ง ประจำเดือน สิงหาคม 2564   31 ส.ค. 2564 96
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.ห้วยแก้ง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564   30 ก.ค. 2564 96
รายงานข้อมูลสถิตืการให้บริการประชาชน อบต.ห้วยแก้ง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564   30 มิ.ย. 2564 90
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.ห้วยแก้ง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564   31 พ.ค. 2564 83
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ห้วยแก้ง ประจำเดือน เมษายน 2564   30 เม.ย. 2564 97
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.ห้วยแก้ง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564   31 มี.ค. 2564 99
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ประจำปีงบประมาณ 2564 ( ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 )   15 มี.ค. 2564 146
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ประจำปีงบประมาณ 2564 ( ประจำเดือน มกราคม 2564 )   15 มี.ค. 2564 147
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2563   18 มิ.ย. 2563 298