องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 9

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน เมษายน 2567   7 พ.ค. 2567 50
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2567   25 เม.ย. 2567 46
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 31 มี.ค. 67   17 เม.ย. 2567 44
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566   26 ม.ค. 2567 43
รายงานผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการระบบ e-GP ไตรมาสที่1 2567   9 ม.ค. 2567 254
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รถบรรทุก ดีเซล)   16 พ.ย. 2566 32
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (นมโรงเรียน)   31 ต.ค. 2566 41
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566   4 ต.ค. 2566 123
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565   25 ต.ค. 2565 101
รายงานผลการประกวดผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็หนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ในไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2565   7 ม.ค. 2565 140
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร   8 ต.ค. 2564 150
รายงานผลการประกวดผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็หนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ในไตรมาสที่ 4   7 ต.ค. 2564 191
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563   7 ต.ค. 2563 225