องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 8

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   11 ก.ย. 2566 70
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ประจำปีงบประมาณ 2565   24 ต.ค. 2565 62
รายงานการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการด้านประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2565   19 ก.ค. 2565 238
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   25 ต.ค. 2564 126
การประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ด้านความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ   1 ต.ค. 2563 205
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ในการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้เด็ก งบประมาณ พ.ศ.2562   18 มิ.ย. 2563 183
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด   17 มิ.ย. 2563 184