องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

กองการศึกษาฯ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ


นายราวี เม้าคำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 0933892555


นางสาวิตรี ผูกจิตต์
พนักงานจ้างภารกิจ(ผู้ดูแลเด็ก)


นางสาวสุนิสา มาตขาว
พนักงานจ้างภารกิจ(ผู้ดูแลเด็ก)


นางสาวลำพู สร้างโสก
คนงานทั่วไป


นางสาวมุฑิตา ซองทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ