องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 9

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
เล่มเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ครั้งที่ 3   23 ก.พ. 2567 197
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567   12 ก.พ. 2567 192
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567   12 ก.พ. 2567 204
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566   28 ก.ย. 2566 133
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566   29 พ.ค. 2566 78
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2/2566   29 พ.ค. 2566 61
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   22 ธ.ค. 2565 73
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/2566   20 ธ.ค. 2565 103
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   31 พ.ค. 2565 160
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 -2565 )   8 เม.ย. 2565 138
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   8 เม.ย. 2565 154