องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

กองช่าง


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายอภิเชษฐ์ เนตรสง่า
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 0818777816


นายศุภกร ครุฑกาศ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายชาภัท ศรีจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ


นายปรมินทร์ โสมณะวัตร์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นางสาวสุพรรณี วรรณจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ