องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 6

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566   14 ก.พ. 2567 159
บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566   13 ธ.ค. 2566 74
บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2566   15 ส.ค. 2566 41
บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2566   1 ส.ค. 2566 35
บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2566   15 พ.ค. 2566 35
บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 2566   18 ก.พ. 2566 39
บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2566   6 ก.พ. 2566 68
บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ปี 2565   21 ธ.ค. 2565 36
บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2565   5 ธ.ค. 2565 36
บันทึกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   15 ส.ค. 2565 57
สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2565   9 พ.ค. 2565 38
สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2565   24 ม.ค. 2565 42
บันทึกประชุมสภาครั้งแรก 27 ธ.ค. 64   27 ธ.ค. 2564 60