คุณภาพชีวิตที่ดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม งามพร้อมวัฒนธรรม
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00003
วันนี้ 00002
วานนี้ 00013
เดือนนี้ 00387
เดือนก่อน 00359
ปีนี้ 03190
ปีก่อน 05145
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... - 15 ก.ย. 2566(ดู 11) 
  แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็นของประชาชน - 15 ก.ย. 2566(ดู 9) 
  รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 - 6 ก.ย. 2566(ดู 19) 
  รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ฯ เดือน สิงหาคม 2566 - 4 ก.ย. 2566(ดู 17) 
  รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน กรกฏาคม 2566 - 8 ส.ค. 2566(ดู 19) 
  รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ฯ เดือน กรกฎาคม 2566 - 7 ส.ค. 2566(ดู 28) 
  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน ฯ - 26 ก.ค. 2566(ดู 31) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองช่าง - 12 มิ.ย. 2566(ดู 78) 
  รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีทักษะ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา - 2 พ.ค. 2566(ดู 157) 
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา - 20 มี.ค. 2566(ดู 79) 
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 - 27 ก.พ. 2566(ดู 95) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 - 25 ก.ค. 2565(ดู 193) 
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบ) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป - 6 พ.ค. 2565(ดู 174) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง - 19 เม.ย. 2565(ดู 207) 
  นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 - 19 ก.ค. 2566(ดู 57) 
  ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยมที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 - 19 ก.ค. 2566(ดู 56) 
  ระเบียบวาระการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 - 19 ก.ค. 2566(ดู 68) 
  ประชาสัมพันธ์การเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 - 18 ก.ค. 2566(ดู 68) 
  แจ้งกำหนดวันเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 - 18 ก.ค. 2566(ดู 78) 
  เรียกประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 - 25 เม.ย. 2566(ดู 118) 
  กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และสมัยสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ.2567 - 13 ก.พ. 2566(ดู 148) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.86-002 ม.13 บ้านห้วยแก้ง -ถนนลาดยาง - กุดชุมหนองหมี - 12 ม.ค. 2566(ดู 116) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการถนนซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ ม.3 -ม.8 - 8 มิ.ย. 2565(ดู 112) 
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างราคากลางโครงการถนนซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ ม.3 -ม.8 - 10 พ.ค. 2565(ดู 120) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 5 - ถนนลาดยางกุดชุมหนองหมี  - 28 มี.ค. 2565(ดู 227) 
  ราคากลางโครงการซ่อมแซมคอนกรีตฟุตบาทข้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง - 2 เม.ย. 2563(ดู 324) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำ บ้านคำก้าว หมู่ที่ 4 (เส้นเจ้าเสด็จ) ตำบลห้วยแก้ง - 2 เม.ย. 2563(ดู 384) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนา หมู่ที่ 6 - 2 เม.ย. 2563(ดู 349) 
  ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่ย ยส.ถ.86-002 หมู่ที่ 13 บ้านห้วยแก้ง - ถนนลาดยาง-กุดชุมหนองหมี - 11 พ.ย. 2565(ดู 73) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ม.6 - ม.12 - 14 ก.ย. 2565(ดู 156) 
  ถนนซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัวท์ (โอเวอร์เลย์) พร้อมติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองบัวบาน ม.3- บ้านโคกสว่าง ม.8 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง - 28 เม.ย. 2565(ดู 161) 
  ราคากลางโครงการถนนซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ ม.3 -ม.8 - 28 เม.ย. 2565(ดู 133) 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโสกน้ำขาว ม.5 - ถนนลาดยางกุดชุมหนองหมี  - 11 ก.พ. 2565(ดู 231) 
  ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-14
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-14
  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-13
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-13
  จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ 2030 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-07
  จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-11
  จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาบ้านบะนางเจิม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-06

ภาพกิจกรรม

โครงการเดินสำรวจขอออกโฉนดที่ดิน รอบที่ 2 (ดู 21)

โครงการพัฒนาความรู้และศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมการจัดเก็บขยะมูลฝอยครัวเรือนและชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู 31)

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง (ดู 59)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ในเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวน เพิ่มเติม ฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 (ดู 61)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

"ยุงลาย ภัยร้าย ไข้เลือดออก ย้ำ! มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค" (ดู 39)

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ดู 67)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณวัดบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 9 (ดู 76)

ดอนเจ้าปู่ตาศักดิ์สิทธิ์ บ้านห้วยแก้ง หมู่ที่ 13 (ดู 76)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

แหล่งเรียนรู้ ศจค.ห้วยแก้ง ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (ดู 43)

มันแกว หมู่ที่ 11 (ดู 75)

ดาวน์โหลดใหม่

  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการขอยืมตัวข้าราชการมาช่วยปฏิยัติงานชั่วคราว พ.ศ.2566 : [14 ก.ย. 2566]
  การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 : [14 ก.ย. 2566]
  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : [12 ก.ย. 2566]
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [11 ก.ย. 2566]
  นโยบายการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างของ อบต.ห้วยแก้ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 : [11 ก.ย. 2566]
  นโยบายการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างของ อบต.ห้วยแก้ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 : [11 ก.ย. 2566]
  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2567-2569 : [11 ก.ย. 2566]
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง : [7 ก.ย. 2566]
  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [28 ส.ค. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม