คุณภาพชีวิตที่ดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม งามพร้อมวัฒนธรรม
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​
​​
 


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00007
วันนี้ 00001
วานนี้ 00011
เดือนนี้ 00298
เดือนก่อน 00713
ปีนี้ 03411
ปีก่อน 05037
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  กำหนดเวลาปิดบัญชีรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง - 1 เม.ย. 2567(ดู 65) 
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) - 1 เม.ย. 2567(ดู 171) 
  การขายทอดตลาด(ประมูลด้วยวาจา)พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 6 มี.ค. 2567(ดู 120) 
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 23 ก.พ. 2567(ดู 308) 
  ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 - 15 ก.พ. 2567(ดู 241) 
  รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น  - 1 ก.พ. 2567(ดู 858) 
  โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ถังขยะเปียกพัฒนา IQ เด็กเล็ก เพื่อมุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวยโสธร - 18 ม.ค. 2567(ดู 325) 
  ใบสมัครพนักงานจ้าง (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา) - 17 เม.ย. 2567(ดู 96) 
  รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) - 5 เม.ย. 2567(ดู 163) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองช่าง - 12 มิ.ย. 2566(ดู 435) 
  รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีทักษะ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา - 2 พ.ค. 2566(ดู 1183) 
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา - 20 มี.ค. 2566(ดู 408) 
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 - 27 ก.พ. 2566(ดู 410) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 - 25 ก.ค. 2565(ดู 507) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านห้วยแก้ง หมู่ 13 - 15 พ.ค. 2567(ดู 14) 
  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2500 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ ดับเบิ้ลแค็บ - 29 เม.ย. 2567(ดู 18) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.86-002 ม.13 บ้านห้วยแก้ง -ถนนลาดยาง - กุดชุมหนองหมี - 12 ม.ค. 2566(ดู 467) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการถนนซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ ม.3 -ม.8 - 8 มิ.ย. 2565(ดู 448) 
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างราคากลางโครงการถนนซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ ม.3 -ม.8 - 10 พ.ค. 2565(ดู 456) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 5 - ถนนลาดยางกุดชุมหนองหมี  - 28 มี.ค. 2565(ดู 590) 
  ราคากลางโครงการซ่อมแซมคอนกรีตฟุตบาทข้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง - 2 เม.ย. 2563(ดู 672) 
  ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่ย ยส.ถ.86-002 หมู่ที่ 13 บ้านห้วยแก้ง - ถนนลาดยาง-กุดชุมหนองหมี - 11 พ.ย. 2565(ดู 389) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ม.6 - ม.12 - 14 ก.ย. 2565(ดู 498) 
  ถนนซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัวท์ (โอเวอร์เลย์) พร้อมติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองบัวบาน ม.3- บ้านโคกสว่าง ม.8 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง - 28 เม.ย. 2565(ดู 516) 
  ราคากลางโครงการถนนซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ ม.3 -ม.8 - 28 เม.ย. 2565(ดู 468) 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโสกน้ำขาว ม.5 - ถนนลาดยางกุดชุมหนองหมี  - 11 ก.พ. 2565(ดู 818) 
  ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.ห้วยแก้ง และนักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลห้วยแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-21
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.86 - 020 บ้านห้วยแก้ง หมู่ที่ 13 บ้านคุ้มคำสะอาด - บ้านหนองก้าว (สำนักสงฆ์คำต่องหล่อง) อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-05-24
  ซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า เป็นรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้ายกสูง 12 เมตร เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า: 2024-05-24
  จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-15
  จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-15
  จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บบ 5384 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-15
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.86 - 020 บ้านห้วยแก้ง หมู่ที่ 13 บ้านคุ้มคำสะอาด - บ้านหนองก้าว (สำนักสงฆ์คำต่องหล่อง) อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-05-15

ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาความรู้และศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมการจัดเก็บขยะมูลฝอยครัวเรือนและชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู 15)

กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว (ดู 56)

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง (ดู 374)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ในเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวน เพิ่มเติม ฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 (ดู 385)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

เริ่มแล้ววันนี้ “ผ้าอ้อมผู้ใหญ่” สนับสนุน จาก สปสช (ดู 317)

"ยุงลาย ภัยร้าย ไข้เลือดออก ย้ำ! มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค" (ดู 389)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณวัดบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 9 (ดู 439)

ดอนเจ้าปู่ตาศักดิ์สิทธิ์ บ้านห้วยแก้ง หมู่ที่ 13 (ดู 460)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

แหล่งเรียนรู้ ศจค.ห้วยแก้ง ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (ดู 495)

มันแกว หมู่ที่ 11 (ดู 402)

ดาวน์โหลดใหม่

  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน เมษายน 2567 : [7 พ.ค. 2567]
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 : [1 พ.ค. 2567]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี 2567 : [25 เม.ย. 2567]
  รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2567 : [25 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน : [23 เม.ย. 2567]
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 31 มี.ค. 67 : [17 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินการตามโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อบูรณาการทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : [10 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [8 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน) : [8 เม.ย. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

การขับเคลื่อนจริยธรรม