คุณภาพชีวิตที่ดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม งามพร้อมวัฒนธรรม
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​
​​
 


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00004
วันนี้ 00014
วานนี้ 00026
เดือนนี้ 00061
เดือนก่อน 00932
ปีนี้ 01727
ปีก่อน 05037
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 23 ก.พ. 2567(ดู 134) 
  ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 - 15 ก.พ. 2567(ดู 155) 
  รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น  - 1 ก.พ. 2567(ดู 591) 
  โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ถังขยะเปียกพัฒนา IQ เด็กเล็ก เพื่อมุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวยโสธร - 18 ม.ค. 2567(ดู 219) 
  ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย - 15 ม.ค. 2567(ดู 207) 
  ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 - 1 ธ.ค. 2566(ดู 155) 
  แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 - 1 ธ.ค. 2566(ดู 146) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองช่าง - 12 มิ.ย. 2566(ดู 354) 
  รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีทักษะ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา - 2 พ.ค. 2566(ดู 904) 
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา - 20 มี.ค. 2566(ดู 335) 
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 - 27 ก.พ. 2566(ดู 339) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 - 25 ก.ค. 2565(ดู 435) 
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบ) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป - 6 พ.ค. 2565(ดู 439) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง - 19 เม.ย. 2565(ดู 480) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.86-002 ม.13 บ้านห้วยแก้ง -ถนนลาดยาง - กุดชุมหนองหมี - 12 ม.ค. 2566(ดู 365) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการถนนซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ ม.3 -ม.8 - 8 มิ.ย. 2565(ดู 381) 
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างราคากลางโครงการถนนซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ ม.3 -ม.8 - 10 พ.ค. 2565(ดู 369) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 5 - ถนนลาดยางกุดชุมหนองหมี  - 28 มี.ค. 2565(ดู 484) 
  ราคากลางโครงการซ่อมแซมคอนกรีตฟุตบาทข้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง - 2 เม.ย. 2563(ดู 568) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำ บ้านคำก้าว หมู่ที่ 4 (เส้นเจ้าเสด็จ) ตำบลห้วยแก้ง - 2 เม.ย. 2563(ดู 616) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนา หมู่ที่ 6 - 2 เม.ย. 2563(ดู 594) 
  ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่ย ยส.ถ.86-002 หมู่ที่ 13 บ้านห้วยแก้ง - ถนนลาดยาง-กุดชุมหนองหมี - 11 พ.ย. 2565(ดู 310) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ม.6 - ม.12 - 14 ก.ย. 2565(ดู 411) 
  ถนนซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัวท์ (โอเวอร์เลย์) พร้อมติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองบัวบาน ม.3- บ้านโคกสว่าง ม.8 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง - 28 เม.ย. 2565(ดู 420) 
  ราคากลางโครงการถนนซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ ม.3 -ม.8 - 28 เม.ย. 2565(ดู 405) 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโสกน้ำขาว ม.5 - ถนนลาดยางกุดชุมหนองหมี  - 11 ก.พ. 2565(ดู 656) 
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลห้วยแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-21
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-13
  จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-15
  จ้างก่อสร้างหอถังระบบประปาพร้อมวางท่อเมน บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-07
  จ้างก่อสร้างหอถังระบบประปาพร้อมวางท่อเมน บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-07
  จ้างติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ในระบบประปา บ้านห้วยแก้ง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-05
  จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ จากหน้าสหกรณ์หมู่บ้าน - หน้าบ้านนายทองดำ วงษ์คำน้อย บ้านห้วยแก้ง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-01

ภาพกิจกรรม

การขับเคลื่อน RE - X - RAY ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (ดู 184)

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู 262)

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง (ดู 297)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ในเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวน เพิ่มเติม ฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 (ดู 308)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

เริ่มแล้ววันนี้ “ผ้าอ้อมผู้ใหญ่” สนับสนุน จาก สปสช (ดู 248)

"ยุงลาย ภัยร้าย ไข้เลือดออก ย้ำ! มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค" (ดู 312)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณวัดบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 9 (ดู 359)

ดอนเจ้าปู่ตาศักดิ์สิทธิ์ บ้านห้วยแก้ง หมู่ที่ 13 (ดู 378)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

แหล่งเรียนรู้ ศจค.ห้วยแก้ง ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (ดู 404)

มันแกว หมู่ที่ 11 (ดู 316)

ดาวน์โหลดใหม่

  เล่มเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ครั้งที่ 3 : [23 ก.พ. 2567]
  บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 : [14 ก.พ. 2567]
  ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 : [12 ก.พ. 2567]
  ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 : [12 ก.พ. 2567]
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2567 : [6 ก.พ. 2567]
  ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [25 ม.ค. 2567]
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) : [25 ม.ค. 2567]
  รายงานผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการระบบ e-GP ไตรมาสที่1 2567 : [9 ม.ค. 2567]
  รายงานการเงิน 2566 : [8 ม.ค. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม