คุณภาพชีวิตที่ดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม งามพร้อมวัฒนธรรม
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​
​​
 


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00009
วันนี้ 00008
วานนี้ 00005
เดือนนี้ 00067
เดือนก่อน 00708
ปีนี้ 04702
ปีก่อน 05145
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล - 20 ต.ค. 2566(ดู 100) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ฯ - 11 ต.ค. 2566(ดู 46) 
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 9 ต.ค. 2566(ดู 44) 
  รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ฯ เดือน กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 - 4 ต.ค. 2566(ดู 51) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... - 15 ก.ย. 2566(ดู 47) 
  แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็นของประชาชน - 15 ก.ย. 2566(ดู 64) 
  รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 - 6 ก.ย. 2566(ดู 57) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองช่าง - 12 มิ.ย. 2566(ดู 130) 
  รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีทักษะ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา - 2 พ.ค. 2566(ดู 359) 
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา - 20 มี.ค. 2566(ดู 120) 
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 - 27 ก.พ. 2566(ดู 135) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 - 25 ก.ค. 2565(ดู 222) 
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบ) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป - 6 พ.ค. 2565(ดู 219) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง - 19 เม.ย. 2565(ดู 251) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.86-002 ม.13 บ้านห้วยแก้ง -ถนนลาดยาง - กุดชุมหนองหมี - 12 ม.ค. 2566(ดู 154) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการถนนซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ ม.3 -ม.8 - 8 มิ.ย. 2565(ดู 162) 
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างราคากลางโครงการถนนซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ ม.3 -ม.8 - 10 พ.ค. 2565(ดู 152) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 5 - ถนนลาดยางกุดชุมหนองหมี  - 28 มี.ค. 2565(ดู 264) 
  ราคากลางโครงการซ่อมแซมคอนกรีตฟุตบาทข้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง - 2 เม.ย. 2563(ดู 363) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำ บ้านคำก้าว หมู่ที่ 4 (เส้นเจ้าเสด็จ) ตำบลห้วยแก้ง - 2 เม.ย. 2563(ดู 414) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนา หมู่ที่ 6 - 2 เม.ย. 2563(ดู 387) 
  ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่ย ยส.ถ.86-002 หมู่ที่ 13 บ้านห้วยแก้ง - ถนนลาดยาง-กุดชุมหนองหมี - 11 พ.ย. 2565(ดู 106) 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ม.6 - ม.12 - 14 ก.ย. 2565(ดู 190) 
  ถนนซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัวท์ (โอเวอร์เลย์) พร้อมติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองบัวบาน ม.3- บ้านโคกสว่าง ม.8 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง - 28 เม.ย. 2565(ดู 202) 
  ราคากลางโครงการถนนซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ ม.3 -ม.8 - 28 เม.ย. 2565(ดู 177) 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโสกน้ำขาว ม.5 - ถนนลาดยางกุดชุมหนองหมี  - 11 ก.พ. 2565(ดู 349) 
  จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 7485 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-27
  ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-12-01
  จ้างทำป้ายไวนิลรูปพระบรมฉายาลักษณ์ สำหรับซุ้มเฉลิมพระเกียรติด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-27
  ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.ห้วยแก้ง และนักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลห้วยแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-29
  จ้างเหมาบริการบุคคลประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-29
  ซื้อดินลูกรัง เพื่อซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลห้วยแก้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-22
  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ: 2023-11-16

ภาพกิจกรรม

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ปีงบประมาณ 2567 (ดู 7)

โรงเรียน ชราบาล ตำบลห้วยแก้ง (ดู 26)

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง (ดู 91)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ในเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวน เพิ่มเติม ฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 (ดู 97)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

เริ่มแล้ววันนี้ “ผ้าอ้อมผู้ใหญ่” สนับสนุน จาก สปสช (ดู 31)

"ยุงลาย ภัยร้าย ไข้เลือดออก ย้ำ! มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค" (ดู 94)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณวัดบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 9 (ดู 129)

ดอนเจ้าปู่ตาศักดิ์สิทธิ์ บ้านห้วยแก้ง หมู่ที่ 13 (ดู 133)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

แหล่งเรียนรู้ ศจค.ห้วยแก้ง ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (ดู 109)

มันแกว หมู่ที่ 11 (ดู 105)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [30 พ.ย. 2566]
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 -2569) ปรับปรุงครั้งที่ 1 : [16 พ.ย. 2566]
  รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี พ.ศ.2566 : [14 พ.ย. 2566]
  รายงานผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการระบบ e-GP ไตรมาสที่ 4 : [30 ต.ค. 2566]
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : [26 ต.ค. 2566]
  คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 : [25 ต.ค. 2566]
  คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ว่าด้วยงบประมาณ อปท. พ.ศ. 2563 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ : [25 ต.ค. 2566]
  แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) อบต.ห้วยแก้ง : [20 ต.ค. 2566]
  รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2566 : [19 ต.ค. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม