องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 7

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   7 เม.ย. 2566 64
รายงานผลการดำเนินงานและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565   5 ม.ค. 2566 59
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2565   22 ธ.ค. 2565 89
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564   14 มิ.ย. 2565 127
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564   8 ต.ค. 2564 123
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562   3 ต.ค. 2562 206