องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 5

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   25 มี.ค. 2567 70
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   16 พ.ย. 2566 66
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   7 มิ.ย. 2566 103
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริการส่วนตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จ.ยโสธร   20 ต.ค. 2565 101
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 2 โครงการ องค์การบริการส่วนตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จ.ยโสธร   7 ก.ย. 2565 118
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565 องค์การบริการส่วนตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จ.ยโสธร   7 ก.พ. 2565 135
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565 องค์การบริการส่วนตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จ.ยโสธร   30 ก.ย. 2564 177
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร   30 ก.ย. 2564 159
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง อำเอกุดชุม จังหวัดยโสธร   6 ธ.ค. 2563 201
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง อำเอกุดชุม จังหวัดยโสธร   29 ต.ค. 2562 164