องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

ข้อบัญญัติงบประมาณ


ออนไลน์ : 2

ข้อบัญญัติงบประมาณ วันที่ โหลด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   26 ต.ค. 2566 50
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง   7 ก.ย. 2566 234
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง   11 พ.ย. 2565 96
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   4 ต.ค. 2564 319
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   4 ต.ค. 2564 107
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   28 ก.ย. 2563 211
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   30 ก.ย. 2562 166