องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวสภาฯ : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 2

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 22 เม.ย. 2567 94
กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ปี 2567 และสมัยประชุม สมัยแรกของปี 2568 14 ก.พ. 2567 1239
เรียกประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 24 ม.ค. 2567 496
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 20 พ.ย. 2566 472
นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 19 ก.ค. 2566 419
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยมที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 19 ก.ค. 2566 437
ระเบียบวาระการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 19 ก.ค. 2566 469
ประชาสัมพันธ์การเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 18 ก.ค. 2566 426
แจ้งกำหนดวันเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 18 ก.ค. 2566 300
เรียกประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 25 เม.ย. 2566 240
กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และสมัยสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ.2567 13 ก.พ. 2566 273
เรียกประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 19 ม.ค. 2566 407
นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 16 ธ.ค. 2565 149
นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 6 ธ.ค. 2565 144
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 22 พ.ย. 2565 190
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเปิดประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 22 พ.ย. 2565 134
เรียกประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 18 ก.ค. 2565 276
ประกาศสภา อบต.ห้วยแก้ง เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา อบต.ห้วยแก้ง 8 มิ.ย. 2565 104
นัดประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 2 พ.ค. 2565 267
เรียกประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 18 เม.ย. 2565 302
กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยแรกของปี 2566 5 ม.ค. 2565 671
เรียกประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 4 ม.ค. 2565 355
นัดประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 4 ม.ค. 2565 358
นัดประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2564 13 ส.ค. 2564 374
นัดประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 6 ส.ค. 2564 361
ขอเชิญผู้บริหาร-พนักงานเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2564 6 ส.ค. 2564 333
นัดประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 23 ก.ค. 2564 394
ขอเชิญกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2564 23 ก.ค. 2564 1106
ขอเชิญผู้บริหาร-พนักงานเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2564 23 ก.ค. 2564 375
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 12 ก.ค. 2564 408