องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ออนไลน์ : 6

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี วันที่ โหลด
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ม๊.ค.67)   2 เม.ย. 2567 27
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ก.พ.67)   4 มี.ค. 2567 10
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ม.ค.67)   2 ก.พ. 2567 12
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ธ.ค.66)   3 ม.ค. 2567 10
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (พ.ย.66)   4 ธ.ค. 2566 10
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต.ค.66)   1 พ.ย. 2566 23
ข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566   31 ต.ค. 2566 8
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ก.ย.66)   2 ต.ค. 2566 11
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ส.ค.66)   1 ก.ย. 2566 9
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ก.ค.66)   2 ส.ค. 2566 11
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (มิ.ย.66)   3 ก.ค. 2566 8
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (พ.ค.66)   2 มิ.ย. 2566 9
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เม.ย.66)   1 พ.ค. 2566 11
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (มี.ค.66)   3 เม.ย. 2566 6
สรุปผลข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือนแรก   31 มี.ค. 2566 79
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ก.พ.66)   1 มี.ค. 2566 12
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ม.ค.66)   1 ก.พ. 2566 11
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ธ.ค.65)   3 ม.ค. 2566 5
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (พ.ย.65)   1 ธ.ค. 2565 10
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค.65)   2 พ.ย. 2565 10
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก )   1 เม.ย. 2565 138
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต (เดือนเมษายน - กันยายน ) 2564   30 ก.ย. 2564 157
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตปละประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานภายในสังกัด ผ่านช่องทางต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2564   31 มี.ค. 2564 142