องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 13

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในรอบ 6 เดือนแรกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   19 ต.ค. 2566 25
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน   10 เม.ย. 2566 38
รายงานเผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแรก   4 เม.ย. 2565 107
รายงานผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายตจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2564(มิถุนา- กันยายน64)   7 ต.ค. 2564 92
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน พ.ศ.2564   20 เม.ย. 2564 151
รายงานผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายตจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2564(ตุลาคม63- มีนาคม64)   5 เม.ย. 2564 78
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน   23 มิ.ย. 2563 147
รายงานผลการกำกับติดตาม การดำเนินงานการปฏิบัติงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่1 - 2 ) ประจำปีงบประมาณ 2563   9 เม.ย. 2563 170