องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร


ออนไลน์ : 5

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร วันที่ โหลด
สั่งจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ   11 พ.ค. 2564 142
บรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล   2 มี.ค. 2563 151
สั่งจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ   20 ม.ค. 2563 175