องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 12

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   15 ก.พ. 2566 56
ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการ ฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   15 ก.พ. 2566 48
กิจกรรมที่ปลุกจิตสำนึกและค่านิยมสุจริตในการทำงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   15 ก.พ. 2566 48
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2565   4 เม.ย. 2565 112
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ ประจำปีงบประมาณ 2564   5 เม.ย. 2564 194
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2564   25 ก.พ. 2564 113
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563   1 ธ.ค. 2563 149