องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 4

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
รายงานผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 2   3 เม.ย. 2567 8
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2567   2 เม.ย. 2567 10
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567   6 มี.ค. 2567 8
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2567   6 ก.พ. 2567 191
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566   5 ม.ค. 2567 89
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษจิกายน พ.ศ.2566   4 ธ.ค. 2566 70
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566   6 พ.ย. 2566 37
รายงานผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการระบบ e-GP ไตรมาสที่ 4   30 ต.ค. 2566 47
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566   2 ต.ค. 2566 68
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566   7 ก.ย. 2566 36
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566   4 ส.ค. 2566 51
รายงานผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการระบบ e-GP ไตรมาสที่3   17 ก.ค. 2566 64
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566   5 ก.ค. 2566 74
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566   8 มิ.ย. 2566 81
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566   2 พ.ค. 2566 76
รายงานผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการระบบ e-GP ไตรมาสที่2   28 เม.ย. 2566 59
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566   3 เม.ย. 2566 55
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566   7 มี.ค. 2566 56
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำเดือนมกราคม 2566   2 ก.พ. 2566 60
รายงานผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-Gp ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566   5 ม.ค. 2566 53
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565   3 ม.ค. 2566 66
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565   6 ธ.ค. 2565 64
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565   8 พ.ย. 2565 58
รายงานผลการประกวดผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็หนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ในไตรมาสที่ 4   28 ต.ค. 2565 72
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565   30 ก.ย. 2565 95
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565   7 ก.ย. 2565 106
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565   5 ส.ค. 2565 93
รายงานผลการประกวดผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็หนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ในไตรมาสที่ 3   22 ก.ค. 2565 133
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565   5 ก.ค. 2565 97
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565   2 มิ.ย. 2565 104