องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 15

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566   14 ก.ย. 2566 60
นโยบายการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างของ อบต.ห้วยแก้ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569   11 ก.ย. 2566 37
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2566   24 เม.ย. 2566 67
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565   1 เม.ย. 2565 79
ตัวอย่างประกาศแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง   20 ก.ค. 2564 121
ข้อตกลงการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง   20 ก.ค. 2564 120
รายงานผลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง   20 ก.ค. 2564 129
รายงานการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ   2 พ.ย. 2563 3903
ย้ายพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ   2 ก.ย. 2563 129