องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 10

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2566   8 พ.ย. 2566 15
การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566   14 ก.ย. 2566 123
นโยบายการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างของ อบต.ห้วยแก้ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569   11 ก.ย. 2566 91
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2566   24 เม.ย. 2566 104
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565   1 เม.ย. 2565 113
ตัวอย่างประกาศแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง   20 ก.ค. 2564 199
ข้อตกลงการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง   20 ก.ค. 2564 179
รายงานผลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง   20 ก.ค. 2564 257
รายงานการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ   2 พ.ย. 2563 4425
ย้ายพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ   2 ก.ย. 2563 173