องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 5

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี 2567   25 เม.ย. 2567 31
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   15 ก.พ. 2566 84
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565   4 เม.ย. 2565 146
คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต OIT   26 เม.ย. 2564 171
การประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง   18 มิ.ย. 2563 189
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   18 พ.ค. 2563 184