อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 5

กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นางสิริกร  ภาคแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง เพื่อเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ประชาชน อสม. นักเรียน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต..... วันที่ 10 พ.ย. 64 (ดูู 6)

วันรับสมัครนายก อบต.และ ส.อบต.

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ท่านสุวัฒน์ เข็มเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มาตรวจเยี่ยมสถานที่รับสมัคร นายก อบต. และ ส.อบต. ต.ห้วยแก้ง ค่ะ... วันที่ 11 ต.ค. 64 (ดูู 18)

ลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด19 (COVID-19) พื้นที่บ้านพัก Home Isolation

จะใกล้หรือไกลเราไม่หวั่น เพื่อความสุขและความสบายใจของชุมชน #รักในสิ่งที่ทำ ทำในสิ่งที่รัก ศูนย์พักคอยตำบลห้วยแก้ง ลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด19 (COVID-19) พื้นที่บ้านพัก Home Isolation... วันที่ 17 ส.ค. 64 (ดูู 25)

ศูนย์พักคอยตำบลห้วยแก้ง

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอกุดชุม ได้ออกเยี่ยมศูนย์พักคอยตำบลห้วยแก้ง พร้อมทั้งได้มอบเงินสนับสนุนให้ศูนย์พักคอยตำบลห้วยแก้ง ทางศูนย์พักคอยกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ พร้อมทั้งขอบพระคุณธารน้ำใจจากพี่น้องทุกท่านที่ได้มองสิ่งของและบริจาคเป็นเงินมาค่ะ ศูนย์พักคอย..... วันที่ 27 ก.ค. 64 (ดูู 64)

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและมอบเงินช่วยเหลือสมาชิก อปพร. ที่ป่วย

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยรองปลัดฯ และหัวหน้าสำนักปลัด มอบวัสดุและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย)จำนวน 2 ราย ได้แก่1.นายสมบูรณ์ มีไชย หมู่ที่ 7  2.นายอั๋น อินละมุ หมู่ที่ 10  พร้อมนี้งานป้องกันและบรรเ..... วันที่ 22 มิ.ย. 64 (ดูู 28)

"เวทีผู้นำสัญจร สร้างเครื่อข่าย" ณ ศาลาวัดบ้านห้วยแก้ง หมู่ที่ 13

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้งได้จัดให้มีการประชุม "โครงการเวทีผู้นำสัญจร สร้างสัมพันธ์เครือข่าย" ณ ศาลาวัดบ้านห้วยแก้ง หมู่ที่ 13 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการประชุมบูรณาการร่วมกันขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง กับ องค์กรผู้นำเครือข่ายตำบลห้วยแก..... วันที่ 9 มิ.ย. 64 (ดูู 33)

โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง จัดโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" (กิจกรรมรื้อผักตบชวา ณ ลำห้วยคำม่วงตอนกลาง หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวบาน) ประจำปีงบประมาณ 2564  เพื่อเฉลิพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา ... วันที่ 4 มิ.ย. 64 (ดูู 42)

โครงการ

เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้งและสถานีตำรวจภูธรกุดชุมได้มีการจัดโครงการ "ค่ายอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด"ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สำนักสงฆ์สวนพุทธธรรมมาราม โดยมี นายจักรกฤษ ศรีวะรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง เป็นประธาน   ... วันที่ 24 ส.ค. 63 (ดูู 62)

จัดการประชุมบูรณาการ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ได้จัดการประชุมบูรณาการ การทำงานร่วมกัน ของตำบลห้วยแก้ง เพื่อปรึกษาหารือ ปัญหาต่าง ๆ ของการทำงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ​ ... วันที่ 17 ส.ค. 63 (ดูู 42)

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ประธานกรรมการแปรญัตติได้แจ้งนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง... วันที่ 10 ส.ค. 63 (ดูู 51)

ประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ณ ห้องประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง... วันที่ 3 ส.ค. 63 (ดูู 49)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการภายใต้ศาสตร์พระราชา

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการภายใต้ศาสตร์พระราชา ของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำท้องที่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ประจำงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2..... วันที่ 23 ก.พ. 63 (ดูู 38)