วันรับสมัครนายก อบต.และ ส.อบต.


ออนไลน์ : 2

Gallery :: วันรับสมัครนายก อบต.และ ส.อบต.
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ท่านสุวัฒน์ เข็มเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มาตรวจเยี่ยมสถานที่รับสมัคร นายก อบต. และ ส.อบต. ต.ห้วยแก้ง ค่ะ
วันที่ : 11 ตุลาคม 64   View : 5