กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


ออนไลน์ : 4

Gallery :: กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นางสิริกร  ภาคแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง เพื่อเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ประชาชน อสม. นักเรียน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
วันที่ : 10 พฤศจิกายน 64   View : 7