แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ( ฉบับที่ 27 ) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ( ฉบับที่ 27 ) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564

-
เปิดไฟล์
โพสโดย : สำนักปลัด   วันที่ : 27 กรกฎาคม 64   View : 11
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :