ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ฯ


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ฯ

ร่าง พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ฯ
เปิดไฟล์
โพสโดย : สำนักปลัด   วันที่ : 17 ธันวาคม 64   View : 27
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :