กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยแรกของปี 2566


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ห้วยแก้ง สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยแรกของปี 2566

-
เปิดไฟล์
โพสโดย : สำนักปลัด   วันที่ : 5 มกราคม 65   View : 28
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :