องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ


ออนไลน์ : 3

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ วันที่ โหลด
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น   9 พ.ค. 2565 23
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น   9 พ.ค. 2565 8