องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ2567


ออนไลน์ : 11

Gallery :: ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ2567
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง
ร่วมประชุมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ2567
ในวันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 -12.00 น
เพื่อพิจารณาความเห็นชอบ แผนเงิน และแผนงานด้านสุขภาพ และโครงการ
วันที่ : 26 ตุลาคม 2566   View : 35