องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี พ.ศ. 2566 - 2585


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี พ.ศ. 2566 - 2585


โพสโดย : สำนักปลัด   วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566   View : 105
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :