องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

รายงานสรุปผลรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: รายงานสรุปผลรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566

รายละเอียดปรากฏตามไฟล์แนบ
เปิดไฟล์
โพสโดย : สำนักปลัด   วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566   View : 113
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :