องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน สิงหาคม 2566


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน สิงหาคม 2566

รายละเอียดปรากฏตามไฟล์แนบ
เปิดไฟล์
โพสโดย : สำนักปลัด   วันที่ : 6 กันยายน 2566   View : 157
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :