องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ฯ


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ฯ

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 16 - 30 กันยายน 2566 และวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา
     ในการนี้ จึงขอประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ ฯ ฉบับดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามไฟล์แนบ
     จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เปิดไฟล์
โพสโดย : สำนักปลัด   วันที่ : 11 ตุลาคม 2566   View : 47
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :